CURRICULUM VITAE

Jag jobbar/har jobbat i följande program:
Microsoft AX, Visma Administration 500/2000, Fortnox, SAP, Hogia, Winbas affärssystem, Kapell Bokslut, Navision samt löner i Visma lön 600, Kontek lön, Hogia lön och Hogia Handellön plus.

 

2008ff
Egen företagare, Kredelin AB, med diverse uppdragsgivare inom ekonomi där jag för de flesta kunder sköter hela ekonomifunktionen (bokföring, reskontra, löner, skatt, moms, avstämningar, rapporter, bokslut, årsredovisning, deklaration mm).

 

2015 - 2017
Konsultuppdrag på Asics Sverige AB på Accounts Receivable och Accounts Payable mm. Arbetade i SAP samt Navision.

 

2015

konsultuppdrag via Jurek på deltid på Brain Accounting AB, Stockholm, med helhets ansvar för några av deras kunder.

 

2014-2015

Konsultuppdrag via SJR på deltid 3,5 månader på Erik Rahmqvist AB, Lidingö, med löner, databasregistrering och redovisning.


2003ff
Anställd som ekonomiansvarig på Kemakta Konsult AB 2003-2008 och kvar som konsult, med ansvar för bokföring, kund- och leverantörsreskontra, löner, moms- och skatteredovisning, avstäming, bokslut, årsredovisning samt avtal med leverantörer och diverse administrativa uppgifter.

 

1998-2008 
Egen företagare med enskild firma, åmc Konsult med diverse uppdragsgivare inom ekonomi (bokföring, reskontra, löner, skatt, moms, bokslut mm)

 

 

Några av mina kunder:

Kemakta Konsult AB • Ragnar Sandberg & Söner Mekaniska Verkstad AB • Advokat Gunilla Olsson AB
Advokatfirman Skaarnes AB • Kiwano AB • Euroka AB • Arkitekt Laila Strunke AB • Decathfit